Related news

Nordic Mining har gjort det første nedtrekket fra obligasjonslånet

08.03.2024

Nordic Mining har gjennom datterselskapet Engebø Rutile and Garnet AS, trukket 30 millioner dollar fra obligasjonslånet på totalt 100 millioner dollar.

Read more
 

Vi deltok på Framtidsfylket si karrieremesse i Grieghallen

16.02.2024

Tirsdag tok vi turen til Bergen for å delta på framtidsfylket si årlege karrieremesse i Grieghallen

Read more
 

Informasjonsmøte om Engebøprosjektet

19.06.2023

Velkommen til informasjonsmøte om Engebøprosjektet i Vevring og Kvammen.

Read more
 

Konferanse - Framtidas mineralutvinning i Sunnfjord

15.05.2023

Slik skal vi utvinne mineral som verda treng og vil ha – i Sunnfjord.

Read more
 

AlSiCal - Pilotproduksjon skaper internasjonal interesse

13.02.2023

Prosjektet som kan revolusjonere den globale aluminiumsindustrien har gjort et solid byks fremover gjennom å separere ut silika fra den aluminiumsholdige bergarten anortositt.

Read more
 

Ivar Fossum skriver i Finansavisen at Norge kan og bør bidra til at vesten fåt bedre tilgang til mineraler

18.01.2023

De neste tiårene er det forventet en etterspørselsvekst for kritiske mineraler på 400 til 600 prosent. I enkelte bruksområder, særlig det som trengs for komponenter til elektriske biler, snakker vi om at etterspørselen vil øke med opptil 40 ganger. Behovet er med andre ord nærmest umettelig, og synliggjør med all tydelighet at det holder ikke bare å resirkulere det vi allerede har – vi må også utvinne me

Read more
 

Næringsministeren varsler hurtigspor for mineralvirksomhet i Norge

30.12.2022

Arbeidet med ny mineralstrategi er på oppløpssiden og nå røper næringsminister Jan Christian Vestre fem tiltak som skal fremskynde prosessen med å få i gang mineralaktivitet og økt kartlegging her til lands.

Read more
 

Ivar Fossum er gjest på Økonomi-nyhetene i Finansavisen (Norwegian)

19.12.2022

Høyr Ivar Fossum snakke om Engebøprosjektet i om lag 10 minutt (mellom 24:00 og 34:00) ved å følgje linken under bildet:

Read more
 

HAR NORGE OG NORDEN NOK MINERALRESSURSER FOR DET GRØNNE SKIFTET?

23.09.2021

Read more
 

Titanium and lithium enter list of Critical Raw Materials in the EU

01.09.2020

Titanium and lithium enter list of Critical Raw Materials in the EU.

Read more
 

Global lithium demand is forecast to remain strong. Roskill forecasts 19.7% annual growth to 2030.

19.08.2020

Read more
 

Article by VP Resource and Sustainability Mona Schanche

02.07.2020

The article was published 1 july 2020 in NRK Ytring

Read more
 

Norge kan bli titanlandet i Europa

14.02.2020

Engebøfjellet er en mineralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat.

Read more
 

Presentation of Nordic Mining and Engebø in Mining Journal magazine

02.10.2019

Engebo is near Naustdal on the north shore of Fordefjorden next to the North Sea in the west of the country.

Read more
 


Fant missing link til grønnere aluminium

11.09.2019

Article on Nordic Mining’s patented Alumina Technology in Dagens Næringsliv

Read more
 

Ny kunnskap om sjødeponi: - Vi ser ikke store miljøkonsekvenser

26.06.2019

Read more
 

Directorate of Mining – Big values in the ground (in Norwegian)

18.03.2019

Read more
 

Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs.

29.01.2019

Read more
 

Miljødirektoratets utredning av konsekvensene for miljø og samfunn dersom det innføres et forbud mot nye sjødeponi for avgangsmasser fra mineralutvinning.

24.01.2019

Read more
 

Her kan du lese om en interessant doktorgradsavhandling om sjødeponering av restmineraler fra gruvevirksomhet.

10.10.2018

Read more
 

After the positive feasiblity study in June, Keliber is on the radar of International Mining.

22.08.2018

Read more
 

FINNISH STATE TO TAKE ACTIVE ROLE IN THE MINING AND BATTERY SECTOR

03.07.2018

The Finnish state takes an active role in the battery minerals sector and plans to consolidate holdings in a dedicated company, Finnish Minerals Group.

Read more
 

Investor concerns about a wave of supply of lithium from new mines are unfounded, according to Goldman Sachs.

03.07.2018

Read more
 

HERE YOU CAN READ MORE REGARDING THE NEW FINNISH CORPORATE INITIATIVE, FINNISH MINERALS GROUP LTD.

18.05.2018

Read more
 

BATTERIKLUSTER I FINLAND VÄXER

15.05.2018

Ett antal stora råvaruleverantörer har gått med i ett finskt nystartat batterikluster, vars mål är att säkra investeringar till utvecklingen av batterifabriker i Finland. Samarbetsnätverket initierades förra året av staden Vasa och ett område i närheten av staden har öronmärkts för bygget av

Read more
 

VIL HA MILJØVERNERE I TOG FOR MINERALINDUSTRIEN

20.04.2018

– Miljøvernere bør gå i tog for mineralindustrien, sier professor Magnus Ericsson. Miljøstiftelsen Bellona er enig. – Det trenges mer mineraler for å bringe frem de nye energikildene. Miljøverngrupper som ønsker overgang til nye energikilder, og som samtidig motarbeider gruvedrift eller

Read more
 

STATEMENTS REGARDING NATURA ASSESSMENT FOR MINING OPERATIONS OF THE LITHIUM PROJECT RECEIVED

27.03.2018

Metsähallitus and the ELY Center of South Ostrobothnia have given their statements on Natura assessment regarding the mine sites in the Central Ostrobothnian lithium province.

Read more
 

EIA REPORTS OF KALAVESI PRODUCTION PLANT AND MINE SITES TO THE AUTHORITIES

23.03.2018

Keliber has sent environmental impact assessment reports (EIA) of the Kalavesi production plant and the future mine sites of the Central Ostrobothnian lithium province to the authoritative process.

Read more
 

DENNE SKINNENDE METALLKOLOSSEN HUSER 73 LEILIGHETER OG RENSER BYLUFTEN - AFTENPOSTEN

23.03.2018

Når solen skinner på «Safiren» foregår et forvirrende fargespill, der flisene i det ene øyeblikket er sølvfarget, og i det andre gullfarget. Men under fasaden pågår det en usynlig, og langt mer interessant prosess. Fordi steinflisene er dekket med et lag titandioksid er bygget i stand til å rense

Read more
 

KELIBER–LITHIUM FROM EUROPE FOR FUTURE ENERGY SOLUTIONS

14.03.2018

Company presentation in Battery Supply Chain Europe 2018 conference

Read more
 

OMSTRIDT SJØDEPONI SKAFFER 110 LOKALE ARBEIDSPLASSER

26.02.2018

Lederen for den omdiskuterte mineralvirksomheten står oppreist i stormen

Read more
 

ARGUS BATTERY MATERIALS MONTHLY OUTLOOK

31.01.2018

Read more
 

KELIBER HAS SENT EIA PROGRAM OF THE LITHIUM CHEMICAL PLANT TO THE AUTHORITIES

11.01.2018

As part of the evaluation, the company has prepared an environmental impact assessment program (

Read more
 

LITHIUM OUTLOOK 2018: HIGHER SUPPLY AND DEMAND

19.12.2017

As 2017 comes to a close, experts share their thoughts on the lithium outlook. Overall a strong future is expected for this crucial battery metal.

Read more
 

FANT LØSNING VED ET UHELL: KAN HA KNEKKET EN AV DE VIKTIGSTE BATTERIKODENE

11.12.2017

Gjør det mulig å øke energitettheten i batterier.

Read more
 

TZMI 2017: CHLORIDE TIO2 CAPACITY INCREASES WILL DRIVE SLAG SHORTAGE

06.12.2017

Positiv outlook for high-grade titanium feedstock

Read more
 

LITIUM ER DET MYSTISKE GRUNNSTOFFET SOM GJØR DEN MODERNE HVERDAGEN MULIG - AFTENPOSTEN

23.11.2017

I dag brukes litium til å behandle bipolar lidelse og fylle telefonen din med strøm

Read more