Related news

23.09.2021

HAR NORGE OG NORDEN NOK MINERALRESSURSER FOR DET GRØNNE SKIFTET?

Read more

01.09.2020

Titanium and lithium enter list of Critical Raw Materials in the EU

Titanium and lithium enter list of Critical Raw Materials in the EU.

Read more

19.08.2020

Global lithium demand is forecast to remain strong. Roskill forecasts 19.7% annual growth to 2030.

Read more

02.07.2020

Article by VP Resource and Sustainability Mona Schanche

The article was published 1 july 2020 in NRK Ytring

Read more

14.02.2020

Norge kan bli titanlandet i Europa

Engebøfjellet er en mineralogisk gigant og kan gjøre Norge til titanlandet i Europa med sin svært rike forekomst av bergarten eklogitt med høyt innhold av titanoksid og enda høyere innhold av verdifull granat.

Read more

02.10.2019

Presentation of Nordic Mining and Engebø in Mining Journal magazine

Engebo is near Naustdal on the north shore of Fordefjorden next to the North Sea in the west of the country.

Read more

11.09.2019


Fant missing link til grønnere aluminium

Article on Nordic Mining’s patented Alumina Technology in Dagens Næringsliv

Read more

26.06.2019

Ny kunnskap om sjødeponi: - Vi ser ikke store miljøkonsekvenser

Read more

18.03.2019

Directorate of Mining – Big values in the ground (in Norwegian)

Read more

29.01.2019

Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs.

Read more

24.01.2019

Miljødirektoratets utredning av konsekvensene for miljø og samfunn dersom det innføres et forbud mot nye sjødeponi for avgangsmasser fra mineralutvinning.

Read more

10.10.2018

Her kan du lese om en interessant doktorgradsavhandling om sjødeponering av restmineraler fra gruvevirksomhet.

Read more

22.08.2018

After the positive feasiblity study in June, Keliber is on the radar of International Mining.

Read more

03.07.2018

FINNISH STATE TO TAKE ACTIVE ROLE IN THE MINING AND BATTERY SECTOR

The Finnish state takes an active role in the battery minerals sector and plans to consolidate holdings in a dedicated company, Finnish Minerals Group.

Read more

03.07.2018

Investor concerns about a wave of supply of lithium from new mines are unfounded, according to Goldman Sachs.

Read more

18.05.2018

HERE YOU CAN READ MORE REGARDING THE NEW FINNISH CORPORATE INITIATIVE, FINNISH MINERALS GROUP LTD.

Read more

15.05.2018

BATTERIKLUSTER I FINLAND VÄXER

Ett antal stora råvaruleverantörer har gått med i ett finskt nystartat batterikluster, vars mål är att säkra investeringar till utvecklingen av batterifabriker i Finland. Samarbetsnätverket initierades förra året av staden Vasa och ett område i närheten av staden har öronmärkts för bygget av

Read more

20.04.2018

VIL HA MILJØVERNERE I TOG FOR MINERALINDUSTRIEN

– Miljøvernere bør gå i tog for mineralindustrien, sier professor Magnus Ericsson. Miljøstiftelsen Bellona er enig. – Det trenges mer mineraler for å bringe frem de nye energikildene. Miljøverngrupper som ønsker overgang til nye energikilder, og som samtidig motarbeider gruvedrift eller

Read more

27.03.2018

STATEMENTS REGARDING NATURA ASSESSMENT FOR MINING OPERATIONS OF THE LITHIUM PROJECT RECEIVED

Metsähallitus and the ELY Center of South Ostrobothnia have given their statements on Natura assessment regarding the mine sites in the Central Ostrobothnian lithium province.

Read more

23.03.2018

EIA REPORTS OF KALAVESI PRODUCTION PLANT AND MINE SITES TO THE AUTHORITIES

Keliber has sent environmental impact assessment reports (EIA) of the Kalavesi production plant and the future mine sites of the Central Ostrobothnian lithium province to the authoritative process.

Read more

23.03.2018

DENNE SKINNENDE METALLKOLOSSEN HUSER 73 LEILIGHETER OG RENSER BYLUFTEN - AFTENPOSTEN

Når solen skinner på «Safiren» foregår et forvirrende fargespill, der flisene i det ene øyeblikket er sølvfarget, og i det andre gullfarget. Men under fasaden pågår det en usynlig, og langt mer interessant prosess. Fordi steinflisene er dekket med et lag titandioksid er bygget i stand til å rense

Read more

14.03.2018

KELIBER–LITHIUM FROM EUROPE FOR FUTURE ENERGY SOLUTIONS

Company presentation in Battery Supply Chain Europe 2018 conference

Read more

26.02.2018

OMSTRIDT SJØDEPONI SKAFFER 110 LOKALE ARBEIDSPLASSER

Lederen for den omdiskuterte mineralvirksomheten står oppreist i stormen

Read more

31.01.2018

ARGUS BATTERY MATERIALS MONTHLY OUTLOOK

Read more

11.01.2018

KELIBER HAS SENT EIA PROGRAM OF THE LITHIUM CHEMICAL PLANT TO THE AUTHORITIES

As part of the evaluation, the company has prepared an environmental impact assessment program (

Read more

19.12.2017

LITHIUM OUTLOOK 2018: HIGHER SUPPLY AND DEMAND

As 2017 comes to a close, experts share their thoughts on the lithium outlook. Overall a strong future is expected for this crucial battery metal.

Read more

11.12.2017

FANT LØSNING VED ET UHELL: KAN HA KNEKKET EN AV DE VIKTIGSTE BATTERIKODENE

Gjør det mulig å øke energitettheten i batterier.

Read more

06.12.2017

TZMI 2017: CHLORIDE TIO2 CAPACITY INCREASES WILL DRIVE SLAG SHORTAGE

Positiv outlook for high-grade titanium feedstock

Read more

23.11.2017

LITIUM ER DET MYSTISKE GRUNNSTOFFET SOM GJØR DEN MODERNE HVERDAGEN MULIG - AFTENPOSTEN

I dag brukes litium til å behandle bipolar lidelse og fylle telefonen din med strøm

Read more