Vi ønsker å rette ein stor takk til Framtidsfylket for eit så godt og vel gjennomført arrangement!

Vi håpar at vi høyrer frå alle dykk som var innom standen vår for å slå av ein prat. Vi tek gjerne ein grundigare samtale om akkurat dine moglegheiter i Engebø Rutile and Garnet med kvar enkelt. Kontakt oss på christine.hammersvik@nordicmining.com