Utbygginga på Engebø er i gang. Vi veit at dette opptar mange, og vi har forståing for at bebuarane og brukarane av lokalmiljøet kan ha innspel eller bekymringar knytt til våre aktivitetar.

Vi ynskjer eit godt naboskap, og vi kallar inn til et informasjonsmøte kor vi har med oss våre lokale entreprenørar som vil informere om kommande aktivitetar på Engebø.

Møte i Kvammen: Onsdag 21. juni klokka 18.00 på Joker kvammen.

Møte i Vevring: Torsdag 22. juni klokka 18.00 på Vevring skule.

Program:
1. Introduksjon
2. Status på Engebø ved Kristian Mannebrekke/Torbjørn Sellæg
3. Dette er planen i sommar ved Kristian Mannebrekke/Torbjørn Sellæg
4. Korleis kan naboar ta kontakt med oss ved Tone Løtuft/Ylva Wård
5. Status på støymåling ved Ylva Wård
6. Spørsmål

Vi ser fram til å treffe deg!