Dette første trekket fra obligasjonslånet er en viktig milepæl for Engebø-prosjektet da det viser at prosjektutviklingen er i rute. Nedtrekket krever at Nordic Minings prosjektgjennomføring revideres av en ekstern og uavhengig teknisk rådgiver. Revisjonen bekrefter at Engebø-prosjektet har tilstrekkelig finansiering og vil bli fullført til rett tid.En lignende revisjon ble gjennomført da Nordic Mining fikk utbetalt 50 millioner dollar fra avtalen om royalty finansiering. (Se børsmelding)

Oppstart av produksjon er forventet i fjerde kvartal 2024, mens de første inntektene forventes i løpet av første kvartal 2025.

Viktig milepæl

Dette nedtrekket er en milepæl og bekrefter at Engebø-prosjektet er fullfinansiert og følger tidsplanen mot ferdigstillelse. Fremdriften i byggeaktivitetene går som planlagt, og vi fortsetter med å bygge opp driftsorganisasjonen. Vi forbereder oppstart av produksjonen i fjerde kvartal, sier Ivar S. Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining.

Prosjektet har nådd flere milepæler de første ukene i 2024: 

• Overtakelse av overflater i administrasjons- og verkstedbygningene for installasjon av utstyr og løsninger til kontrollrommet, laboratoriet og verkstedet.

• Ferdigstilling av betongfundamenter i primærknusekammeret og oppstart av mekanisk installasjon. 

• Oppstart av montering av kabelgater i primærknusekammeret, knuse- og i våtprosessanlegg. 

• Mekanisk installasjon har startet i tørrprosessanlegget. 

• Fullføring av mekanisk installasjon av pumper i våtanlegget, noe som muliggjør starten av rørinstallasjon og konstruksjon av det andre nivået av anlegget og forberedelse for installasjon av utstyr til våtprosesskretsen.