Hurtigsporet for kritiske råvarer vil bety at:

  1. DMF skal prioritere behandling av søknader etter mineralloven for kritiske råvarer.
  2. DMF skal etablere en ordning for nasjonal koordinering av kritiske mineralprosjekter, basert på frivillig deltakelse fra kommune og tiltakshaver.
  3. DMF skal utarbeide et rådgivende verktøy for mineralaktivitet, for å tidlig kunne identifisere og håndtere særlig krevende eller konfliktfylte spørsmål i mineralprosjekter.
  4. NGU skal prioritere kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler.
  5. NGU skal prioritere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data fra områder med undersøkelser av kritiske mineraler.

se pressemelding på Regjeringen sine nettsider: Link