Debatten om sjødeponi og miljø har rast i mediene de siste årene. Nå ligger det ny kunnskap på bordet etter fem år med forskning. SINTEF har gjennomført et forskningsprosjekt med tittelen Ny kunnskap om sjødeponi (NYKOS) som har gått over fem år. I vår la forskerne bak NYKOS ut deler av funnene. Sluttapporten skal ferdigstilles til høsten.

Les mer her