logo

Search

Nyhetsarkiv OAAX - Nordic Mining

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 8. januar 2018

NOM_EGM minutes 180108NOM_EGM minutes 180108NOM_EGM minutes 180108Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA ble avholdt mandag 8. januar 2018. Alle saker som var til behandling ble godkjent i hht. styrets forslag.  

Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling er vedlagt denne meldingen.  

Ved spørsmål vennligst kontakt CFO Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo,
8. januar 2018
Nordic Mining ASA


Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler i Norge og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining utvikler et stort mineralprosjekt på Engebø i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en stor eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplan og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter, og Selskapet har gjennomført en omfattende mulighetsstudie som ledd i å forberede prosjektet for produksjon. Gjennom det deleide selskapet Keliber i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark hvor det er påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Nordic Mining undersøker også muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.
 

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM». 

Release
NOM Protokoll EGF 180108